Log in

Cookies must be enabled in your browserHelp with Cookies must be enabled in your browser

Is this your first time here?

Hi! For full access to your course you'll need to take a minute to activate your personal account on this web site. Here are the necessary steps:
1. To enter the web site you need to enter your username and password (in the form on the left side of this page). Your username consists of the letters “es” followed by the three to five digits of your EOI CS-file number (n° d’expedient), preceded by as many zeroes as necessary to make a five-digit number after 'es'. Your password is your NIF/NIE number (please note: username and passwords are case-sensitive). For example, if your file number is 4667 and your NIF number is 20848828N, you will need to enter:
Username: es04667
Password: 20848828N
2. Click on “login”. You will be logged in. First, you will be requested to change your password. Follow the steps and enter your new password.
3. Click on the course code for which you have registered (e.g. END5_09 Distance for Advanced Level 1st Course).

Per a tindre accés al teu curs de moodle has d'activar el compte personal en aquest web. Segueix els passos següents:

1.Escriu el nom d'usuari i la contrasenya en el formulari de l'esquerra.

El nom d'usuari està format per les lletres "es” seguides dels 5 dígits del número d'expedient. Si el teu número d'expedient té només 4 dígits, hauràs de posar un 0 davant i si només en té 3 hauràs de posar dos zeros. Després de les lletres "es” hi ha d'haver 5 dígits. Exemple: es00239 .   La teua contrasenya és el teu NIF/NIE.

Si no saps el teu número d'expedient pots trobar-lo al web  http://mestreacasa.gva.es/web/eoicastello  en la secció Consulta d'expedient, que està a la dreta.   

2. Fes click en "Inicia sessió".  La primera vegada que entres, potser, hauràs de canviar la contrasenya.

3. Busca i fes click en el curs que ha obert el teu professor/a (per exemple, That's English 2016 )

4. Si el teu profesor/a  t'ha donat una clau d'inscripció hauràs d'escriure-la en la casella corresponent.