Inicia la sessió

Les galetes han d'estar habilitades en el vostre navegadorAjuda: "Les galetes han d'estar habilitades en el vostre navegador"

És la primera vegada que veniu aquí?

Per a tindre accés al teu curs de moodle has d'activar el compte personal en aquest web. Segueix els passos següents:

1.Escriu el nom d'usuari i la contrasenya en el formulari de l'esquerra.

El nom d'usuari està format per les lletres "es” seguides dels 5 dígits del número d'expedient. Si el teu número d'expedient té només 4 dígits, hauràs de posar un 0 davant i si només en té 3 hauràs de posar dos zeros. Després de les lletres "es” hi ha d'haver 5 dígits. Exemple: es00239 .   La teua contrasenya és el teu NIF/NIE.

Si no saps el teu número d'expedient pots trobar-lo al web  http://mestreacasa.gva.es/web/eoicastello  en la secció Consulta d'expedient, que està a la dreta.   

2. Fes click en "Inicia sessió".  La primera vegada que entres, potser, hauràs de canviar la contrasenya.

3. Busca i fes click en el curs que ha obert el teu professor/a (per exemple, That's English 2016 )

4. Si el teu profesor/a  t'ha donat una clau d'inscripció hauràs d'escriure-la en la casella corresponent.